ผลงานนักเรียน ปี 2557


ผลงานนักเรียน ชั้น ม. 6  ปี 2557
ตองสยาม
การเลี้ยงปลาดุก
การทำกล้วยฉาบ
มะม่วงมูนข้าว..ว๊าวแซบ
ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์
การทอเสื่อกก
ครูพอเพียง
ขนมโค(วิ๊งว้าว)
ไก่พันธุ์ไข่
ขนมใบเตย
กล้วยแขก
การทำบั้งไฟ
การตกปลา
การทำไข่เค็ม

 

%d bloggers like this: