ง20241


รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รหัสวิชา ง 20241
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1


คำแนะนำ
ในการเข้าศึกษาเรียนรู้  ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. เลื่อนเม้าส์ ไปชี้ที่ หัวข้อหรือรายการที่จะศึกษา/ปฏิบัติ  แล้วคลิกเม้าส์
2. จะเข้าไปในหน้ารายวิชาที่เราเรียน ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา และทำแบบทดสอบตามลำดับจากบน ลงล่างหรือตามที่ครูผู้สอนแนะนำอย่างเคร่งครัด
3. หากผู้เรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูผู้สอนได้ที่ E-mail : p_tayval@hotmail.com
หรือที่เฟคบุ๊ค http://www.facebook.com/krutae
และสามารถโพสต์ถามครูได้ที่ด้านล่างของหน้านี้อีกทางหนึ่งก็ได้ครับ…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: