ใบงาน เรื่อง หน่วยความจำหลัก


ใบงาน เรื่อง หน่วยความจำหลัก

คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านคำถามต่อไปนี้ แล้วตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

คำถาม : ให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์หน่วยความหลัก  มาพอสังเขป

โฆษณา

About ครูเต้

ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิทยาคม

Posted on พฤษภาคม 11, 2014, in สาระน่ารู้จากครูเต้. Bookmark the permalink. 18 ความเห็น.

 1. กมลรัตน์ ใจกล้า

  หน่วยความจำที่สามารถลบเลื่อนได้ เป็นหน่วยความจำที่ไมสามารถเก็บข้อมูลได้เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าหล้อเลี้ยง

 2. ชานนท์ วรชินา

  หน่วยความจำหลักที่ไม่สามารถลบเลือนได้และหน่วยคามจำที่สามารถลบเลือนได้

 3. อนุชิต ไตรนิคม

  แรม

 4. พีระพัฒน์ อัศวภูมิ

  หน่วยความจำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งเพื่อรอการประมวลผลโดยชีพียู

 5. อมร สินธุรักษ์

  หน่วยความจำเป็นอุปปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งเพื่อรอการประมวลผลโดยซีพียู

 6. ด.ญ.พิมพ์มาดา น้อยโดด

  หน่วยความจำแบบแฟลช เป็นหน่วยความจำที่ใช้เทคโนโลยีการลบและบันทึกข้อมูลใหม่ที่คล้ายกับอีอีพร็อม

 7. ธนิดา มาตถนอม

  err5

 8. นฤเบศ ปันทวาย

  หน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลือนได้และหน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้

 9. อัฐพล ดวงศรี

  หน่วยความจำที่ไม่สามารถเก็บได้แม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้า

 10. หน่วยความจำที่ไม่สามารถลบเลื่อนได้

 11. พิมชนก หอมนาน

  หน่วยจำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เก็บขอ้มูลและโปรแกรมคำสั่งเพื่อรอประมวลผลโดยซีพียู

 12. ปารีญา จงสมไชย

  หน่วยความจำสามารถเก็บข้อมูลหรือประมวลผลเช่นซีพียูซึ่งข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งเหล่านี้ได้ถูกนำเข้าในคอมพิเตอร์

 13. วราลักษณ์ ภูพานใหญ่

  หน่วยความจำ (memory unit) เป็นอุปกรอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งเพื่อรอการประมวลผผลโดยซีพียู

 14. อรวรรณ แห้วเพชร

  หน่วยความจำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งเพื่อรอการประมวลโดยซีพียู

 15. กฤษดา เพลิศฤทธิ์

  อุปกรณ์หน่วยความจำหลัก แบ่งได้เป็น2ประเภทคือหน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้ และหน่วยความจำที่ไม่ลบเลือนได้

 16. สุกัญญา เกื้อการ

  อุปกรณ์หน่วยความหลักเช่นชิปของรวม ชิปของรวมได้เปลี่ยนชื่อเป็นไบออส ไบออสทำหน้าที่บรรจุข้อมูลหรือโปรเเกลมไว้ในรอมตั้งเเต่กระบวนการผลิต

 17. ธนิดา มาตถนอม

  หน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้

 1. Pingback: แผนการเรียนรู้ที่ 06 | บล็อก เรียนคอมเบื้องต้น..กับครูเต้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: