ส่งงานโครงงานคอมพิวเตอร์


ส่งงานโครงงานคอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนส่งลิงค์ไฟล์วิดีทัศน์ ที่อัพโหลดขึ้นยูทูปได้ที่ช่องความเห็นด้านล่างนี้
โดยให้ใส่รายละเอียดชองชิ้นงานคือ
๑. ชื่อ เรื่อง
๒. ชื่อกลุ่ม
๓. ลิงค์ไฟล์ที่อัพไว้บนยูทูป

About ครูเต้

ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิทยาคม

Posted on กรกฎาคม 22, 2014, in โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6. Bookmark the permalink. 28 ความเห็น.

 1. นายสิทธิพงษ์ ชูกระโทก ชั้น ม.6/2

  เรื่อง ตองสยาม
  กลุ่ม PPBB

 2. นางสาว โยธกา โชติอำพร ชั้น ม.6/2 เลขที่ 14

  เรื่อง การทำกล้วยฉาบ
  กลุ่ม 3in1

 3. นางสาว ภูริสา จอมคำสิงห์ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 17

  เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก
  กลุ่ม เด็กดี น.พ.ค.

 4. โครงงาน มะม่วงมูนข้าว ว๊าวแซบ
  กลุ่ม รักษ์โลก

 5. น.ส. ธิดารัตน์ แจ่มปรีชา ชั้น ม.6/1

  กลุ่ม Walk Alway
  โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องท่องเที่ยวกาฬสินธุ์

 6. น.ส นิรชา นาสิมมา

  กลุ่ม Innocant
  เรื่องการทอเสื่อ

 7. น.ส.กุสุมาลย์ การอรุณ

  กลุ่มพอเพียง
  เรื่องครูพอเพียง

 8. นัถญา ศิริเกต

  กลุ่มขนมโค(วิ้วว้าว)
  โครงงานขนมโค

 9. นางสาว ปริชญา อ่ำมากลาภ

  กลุ่ม ก้อไม่รู้สินะ
  โครงงาน เรื่องไก่พันธุ์

 10. นางสาวสุพรรษา ดอนประทุม 6/1เลขที่19

  โครงงานเรื่องขนมต้มใบเตย
  กลุ่ม เฟ๊อะฟ๊ะ

 11. นายสรรประสิทธิ์ สุวิเศษ ม.6/2

 12. จารุวรรณ แน่นอุดร ุ6/3

  โครงานเรื่องกาทำไข่เค็ม
  กลุ่มไข่เค็ม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: