Monthly Archives: สิงหาคม 2014

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)


จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

E-Mail คืออะไร
……จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย แต่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปลี่ยนการนำส่งจดหมายจากบุรุษไปรษณีย์มาเป็นโปรแกรม และเปลี่ยนจากการใช้เส้นทางจราจรคมนาคมทั่วไปมาเป็นช่องสัญญาณรูปแบบต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะตรงเข้ามาสู่ Mail Box ที่ถูกจัดสรรใน Server ของผู้รับปลายทางทันที…

เราใช้ E-Mail ทำอะไรกัน
……ปัจจุบันนี้ด้วยระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก ทำให้ระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลถึงกันสามารถทำได้อย่างง่ายดาย อินเตอร์เน็ตนับเป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมีผู้ใช้งานมากกว่า 25 ล้านคน ติดต่อเข้าใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อส่ง E-Mail
……E-Mail นับเป็นทางเลือกใหม่ของการติดต่อสื่อสาร ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบเครือข่าย ทำให้การส่งหรือรับ E-Mail ไม่ว่าผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ที่ใด เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่สั้นและรวดเร็ว สามารถส่งหรือรับข้อมูลได้ทันที และตลอดเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับค่าโทรศัพท์ที่ใช้ และค่าธรรมเนียมในการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
……เราใช้ E-Mail เพื่อส่งข้อมูลที่สามารถจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (File) คอมพิวเตอร์ได้ทุกประเภท ไม่ว่านั่นจะเป็นเพียงข้อความจดหมายเพื่อพูดคุยธรรมดาหรือเป็นแฟ้มข้อมูลรูป ภาพ รวมทั้งยังสามารถแนบแฟ้มข้อมูลเอกสาร หรือข้อมูลต่างๆได้อีกด้วย
ในเชิงธุรกิจ E-Mail จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังสามารถส่งจดหมายฉบับเดียวกันถึงผู้รับปลายทางได้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการนำ E-Mail มาใช้เพื่อการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อีกด้วย

มาทำความรู้จักและเรียนรู้วิธีใช้งาน E-Mail กัน
……ในการใช้งาน E-Mail จำเป็นจะต้องมี E-Mail Address เสียก่อน โดย E-Mail Address จะเป็นเหมือนที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตของแต่ละคน มักจะแทนด้วยชื่อหรือรหัสที่ใช้แทนตัว แล้วตามด้วยชื่อของ Mail Server ที่ให้บริการ เช่น somchai@isp.co.th โดยทั่วไป E-Mail Address จะประกอบด้วย
– User ID ใช้เป็นชื่อหรือรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการแต่ละคน
– เครื่องหมาย @
– Domain Name ของ Mail Server ที่ใช้บริการ
เมื่อต้องการส่ง E-Mail มีส่วนประกอบสำคัญที่ต้องให้รายละเอียด คือ
1. To: ระบุ E-Mail Address ของผู้รับปลายทาง
2. Subject: ใส่หัวเรื่องย่อๆของเนื้อหา
3. CC (Carbon Copy): เป็นการระบุ E-Mail Address ของผู้ที่เราต้องการให้ได้รับสำเนาของจดหมายฉบับนี้ด้วย
4. BCC (Blind Carbon Copy): เช่นเดียวกับ CC แต่ทำให้ผู้รับไม่ทราบว่าเราต้องการ ส่งใคร
5. Attachment: เราสามารถแนบไฟล์ไปกับการส่ง E-Mail ด้วยก็ได้
6. Body: เป็นเนื้อหาข้อความของจดหมาย

ที่มา : ชื่อ : นางสาวรุ่งฤดี ลุ้ยประเสริฐ  การศึกษา : ป.โททางด้านการจัดการระบบสาระสนเทศ ม.หอการค้าไทย  : ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลผู้โดยสาร บริษัทสายการบิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

gmail1

คลิกโหลด คู่มือการใช้งาน Gmail ได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

>>GmailManual<<

รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557


รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/1

โดยครูเทวัญ  ภูพานทอง

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ส่งงานเรื่อง อีเมล์ ม.4/3


ส่งงานเรื่อง อีเมล์ ม.4/3

ใบงานเรื่องอีเมล์

ให้นักเรียน สืบค้นข้อมูลต่อไปนี้

  1. ประวัติของอีเมล์
  2. ข้อดี – ข้อเสีย ของอีเมล์

 

โดยจัดแต่งให้สวยงาม ในโปรแกรม เพาเวอร์พอยต์ แล้วส่งออกเป็นภาพ นำไปฝากไว้บนบริการของ Google แล้วส่งในเว็บ   https://combasicnpk.wordpress.com

2ส่งงานเรื่อง อีเมล์ ม.4/1


ส่งงานเรื่อง อีเมล์ ม.4/1

ใบงานเรื่องอีเมล์

ให้นักเรียน สืบค้นข้อมูลต่อไปนี้

  1. ประวัติของอีเมล์
  2. ข้อดี – ข้อเสีย ของอีเมล์

 

โดยจัดแต่งให้สวยงาม ในโปรแกรม เพาเวอร์พอยต์ แล้วส่งออกเป็นภาพ นำไปฝากไว้บนบริการของ Google แล้วส่งในเว็บ   https://combasicnpk.wordpress.com

2ส่งงานเรื่อง อีเมล์ ม.4/2


ส่งงานเรื่อง อีเมล์ ม.4/2

ใบงานเรื่องอีเมล์

ให้นักเรียน สืบค้นข้อมูลต่อไปนี้

  1. ประวัติของอีเมล์
  2. ข้อดี – ข้อเสีย ของอีเมล์

 

โดยจัดแต่งให้สวยงาม ในโปรแกรม เพาเวอร์พอยต์ แล้วส่งออกเป็นภาพ นำไปฝากไว้บนบริการของ Google แล้วส่งในเว็บ   https://combasicnpk.wordpress.com

ผลงาน Story Board ม.6/3 ปี 2557


ผลงาน Story Board ม.6/3 ปี 2557

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

ผลงาน Story Board ม.6/2 ปี 2557


ผลงาน Story Board ม.6/2 ปี 2557

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

ผลงาน Story Board ม.6/1 ปี 2557


ผลงาน Story Board ม.6/1 ปี 2557

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557


ครูเต้ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ห้อง ม. 6/1 ตามนโยบาย
โดย มีนักเรียนในความดูแลทั้งหมด 25 คน มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้

ตำบลหนองบัว  อำเภอนามน
บ้านหนองบัวนอก  1 คน
บ้านหนองบัวกลาง 3 คน
บ้านหนองบัวใน 3 คน
บ้านโนนสมบูรณ์ 2 คน

ตำบลหลักเหลี่ยม  อำเภอนามน
บ้านหลักเหลี่ยม  5 คน
บ้านสังคมพัฒนา  3 คน

ตำบลนามน  อำเภอนามน
บ้านนามน  1 คน
บ้านคำยิ่งหมี  2 คน
บ้านโนนเที่ยง  1 คน
บ้านดงเย็น  3 คน

ตำบลจำปาหลวง   อำเภอดอนจาน
บ้านดงสยาม  1 คน

โดยเริ่มดำเนินการออกเยี่ยมบ้านตั้งแต่วันศุกร์ที่  22 สิงหาคม – วันพุธ ที่ 27  สิงหาคม 2557  นี้
โดยออกเยี่ยมบ้านหลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้นวันพุธ ที่ทางโรงเรียนให้ออกไปพร้อมกัน
เพื่อที่จะได้พบปะกับผู้ปกครองของนักเรียนหลังจากไปประกอบภารกิจ หน้าที่การงานกลับมาถึงบ้านในช่วงเย็น

ส่ง Mind map ม. 4/1 เรื่อง หน่วยรับข้อมูล


ส่ง Mind map เรื่อง หน่วยรับข้อมูล

ให้นักเรียนสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ แล้วส่งออกเป็นภาพ
อัพโหลดไว้บน กูเกิ้ลพลัส  และส่งลิงค์ที่ นี่ครับ

ศึกษาขั้นตอนการอัพโหลดรูปภาพ ไว้บน Google จากวิดีโอ ด้านล่างนะครับ