Monthly Archives: กันยายน 2014

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน ม.ปลาย ฉบับร่าง


h k

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
ซึ่งคณะที่รับผิดชอบในการออกแบบรายวิชา พื้นฐาน ชั้น ม.ปลาย
ในสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการออกแบบ
ฉบับร่างของรายวิชาดังกล่าวออกมาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. (ฉบับร่าง) รหัสวิชา ง 31141 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1 <== คลิกโหลด
2. (ฉบับร่าง) รหัสวิชา ง 31142 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 <== คลิกโหลด

คณะทำงานรายวิชาพื้นฐาน ม. ปลาย

1. ครูสมศักดิ์ ศรีเครือดง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
2. ครูเทวัญ ภูพานทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนนามนพิทยาคม

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้


ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
24 กันยายน 2551

ครูเต้ ได้รับเลือกเป็นคณะทำงานในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
โดยร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในการจัดทำรายวิชาคอมพิวเตอร์ ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม สำหรับกำหนดใช้เรียนในโรงเรียนสังกัด สพม. 24  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ ในปีการศึกษา 2558 ครับ

2

3

1  8
7

6

5

4

ใบงาน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม. 4/2


ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน เทคโนโลยีและสารสนเทศ ม.4  ในหน้า 84-87
แล้วให้สรุปเนื้อหาออกเป็น Mind Map ใน Powerpoint โดยให้ทำหัวข้อ ดังนี้

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เมื่อเสร็จแล้วส่งออกเเป็นรูปภาพ แล้วนำส่งที่ท้ายบทความนี้

อบรมพัฒนาครูแกนนำไอซีทีฯ


วันที่ 11 – 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

ครูเต้ได้รับโอการในการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำการใช้ ict อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ของศึกษาธิการภาค 7  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ สสส. 

โดยมีท่าน ผอ.ประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักศึกษาธิการภาค 7 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 

และท่าน ผอ.อรชาติ สืบสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเยื่อมเยือนคุณครูที่มาอบรม

การค้นคว้าและนำเสนองาน เรื่อง ภัยธรรมชาติ ชั้น ม.1


กิจกรรม การค้นคว้าศึกษาข้อแมูล หัวข้อ ภัยธรรมชาติ
จากแหล่งเรียนรู้ แล้ว สรุปเป็นสารสนเทศ นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้หน้าชั้นเรียน
ของนักเรียนชั้น ม.1/1 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วันนี้ นักเรียนทำสื่อนำเสนอได้สวยงาม แต่การนำเสนอยังมีอาการเขินอาย คงต้องให้ปฏิบัติบ่อยๆ จะได้ปรับตัวได้ครับ

แนะนำเว็บไซต์น่าสนใจ เรียนฟิสิกส์ง่ายๆ สไตล์ครูตี๋


……สวัสดีครับ  วันนี้ขอแนะนำเว็บไซต์น่าสนใจ สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส์  จากเครือข่ายครูโซเชียลมีเดียของครูเต้  นั่นก็คือ ครูตี๋ จาก โรงเรียนดงบังพิสัยพิทยานุสรณ์  จากสพม.26 จังหวัดมหาสารคาม ในเว็บบล็อก เรียนฟิสิกส์ง่ายๆ สไตล์ครูตี๋
http://somporndb.wordpress.com/

kruti1

ใบงานเรื่องการสื่อสารข้อมูล ม. 4/2


ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน เทคโนโลยีและสารสนเทศ ม.4  ในหน้า 69-76 
แล้วให้สรุปเนื้อหาออกเป็น Mind Map ใน Powerpoint โดยให้เลือกทำ 2 หัวข้อ ดังนี้

1. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
2. สื่อกลางการสื่อสารข้อมูล

เมื่อเสร็จแล้วส่งออกเเป็นรูปภาพ แล้วนำส่งที่ท้ายบทความนี้

มีอะไร..ในกูเกิ้ล


..”..วันนี้ได้มีโอกาสอ่านบทความของคุณครูท่านหนึ่ง  จาก โซเชียลมีเดีย ที่ได้กล่าวถึง Google Apps For Education  ซึ่งส่วนตัว ได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน เป็นเวลาหลายปีแล้ว  และได้รับรางวัล และรับเชิญเป็นวิทยากร ในเรื่องนี้ หลายครั้งอยู่ทีเดียว จึงอยากจะนำเสนอบริการที่มีอยู่ในเจ้าแอปนี้ให้ทราบกัน
…..สำหรับ Google Apps  หรือ บริการจากกูเกิ้ลนี้ ที่จริงก็มีอยู่หลายตัวด้วยกัน มีอะไรบ้างไปดูกันครับ
ser

1.  บริการสืบค้น   เป็นบริการที่ผู้ใช้งานทั่วไปและคุ้นเคยมากที่สุด แทบจะพูดได้ว่า รู้จักกูเกิ้ล ก็เพราะการสืบค้น หรือค้นหาข้อมูลนี่แหล่ะ  สามารถสืบค้นทั้งเอกสาร ข้อความ เว็บไซต์ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว โดยที่ใครก็สามารถใช้บริการตัวนี้ได้

search

2. Youtube  หรือ ยูทูป  เป็นบริการเผยแพร่ภาพวิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหว สามารถอัพโหลดไฟล์วิด๊โอเพื่อเผยแพร่  หรือเข้าไปรับชม วิดีโอที่ผู้อื่นได้เผยแพร่ไว้  บริการชนิดนี้  จะต้องเป็นสมาชิกของกูเกิ้ล หรือมีอีเมล์ของ gmail ถึงจะสามารถเข้าใช้งานในส่วนของการอัพโหลดได้ครับ

youtube1

3. บริการแผนที่  เป็นบริการที่เข้ามาช่วยเหลือในการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทาง โดยสามารถศึกษาเส้นทาง ดูตัวเลือกเส้นทางที่เหมาะสม คำนวนระยะทาง และเวลาที่ใช้เดินทางให้เบ็ดเสร็จ ตัวนี้ผมใช้บ่อย ๆ ครับ ในการเดินทางไปอบรม  และเข้าร่วมแข่งขันทักษะ

map

4. บริการ Gmail  เป็นบริการอีเมล์ ของกูเกิ้ล  ซึ้งเมื่อผู้ใช้สมัครใช้บริการแล้ว จะสามารถใช้ อีเมล์ของ Gmail เข้าใช้บริการอื่น ๆ ของ กูเกิ้ลได้

gmail

5. Google Drive  เป็นบริการสร้างไฟล์ ฝากไฟล์ เสมือนหนึ่งว่าเรามีฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  ซึ่งสามารถสร้างและฝากไฟล์เอกสารชนิดต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย ในส่วนของตัวผม ได้สร้างเอกสาร ใบความรู้   ข้อสอบ  แบบสอบถาม  ตารางแจ้งคะแนนสอบ  บริการนี้ ถือว่าเป็นบริการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนได้มากมายเลยทีเดียวครับ

drive

6. ปฏิทิน  เป็น บริการที่ให้เราสามารถบันทึกกำหนดการ นัดหมาย  ไว้บนปฏิทินออนไลน์นี้ได้  ทราบว่าเคยมีครูที่ศึกษาเรื่องนี้จริงจังสามารถเชื่อมโยงในการมอบหมายการบ้าน และกำหนดส่งงานไปหาผู้เรียนผ่าน การส่งข้อความบนมือถือ ด้วย บริการปฏิทินตัวนี้ครับ

calendar

7. แปลภาษา บริการแแปลภาษา  ของกูเกิ้ลนี้ มีการปรับปรุงการแปล ให้มีความสอดคล้อง กับสำนวน การแปลจริง มากขึ้นเรื่อย ๆ การแปลก็สามารถทำได้ง่าย  เพียงแต่พิมพ์คำที่ต้องการจะแปลลงไป  แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ ซึ่งขณะนี้ สามารถแปลได้มากกว่า 80 ภาษาแล้ว  ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

tralslate

8. รูปภาพ  เป็นบริการที่เก็บรูปภาพของสมาชิก Gmail  หากว่าได้ทำการติดตั้ง แอปนี้ในสมาร์ทโฟนด้วยแล้ว  แอปนี้ก็จะทำการสำรองภาพถ่ายในมือถือ ไว้บนบริการรูปภาพนี้ให้เราด้วย  บริการนี้ ผมได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเก็บภาพกิจกรรมและภาพสื่อการสอน สำหรับใช้บนเว็บไซต์ของโรงเรียน และเว็บไซต์สอนนักเรียน และให้นักเรียนใช้ในการเก็บไฟล์ภาพชิ้นงานที่ทำในการเรียนส่งด้วย ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียว

pic

ครับ  บริการที่กล่าวมานี้ อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดของ Google Apps  แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นบริการที่มีประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของคุณครูเราได้จริง  และผมก็เชื่อการใช้งาน โซเชียลมีเดีย จะมีประโยชน์มากกว่าผลเสียแน่ ๆ หากครูผู้สอนได้ชี้แนะ นักเรียนให้ได้ใช้งานประโยชน์ของมันอย่างเต็มที่ และนักเรียนเองก็จะสามารถนำไปใช้งานได้จนถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวครับ……

ครูเต้……
8 กันยายน  2557

 

แผนที่ความคิด (Mind Mapping)


แผนที่ความคิด (Mind Mapping)

แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
  
           แผนที่ความคิด เป็นยุทธศาสตร์การสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ เหมาะกับการที่นักเรียนจะ
ได้สังเคราะห์ความคิดในการวิเคราะห์งาน วางแผนการทำงาน ทบทวนความจำ

         แผนที่ความคิด มีหลายรูปแบบ

          ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
               1. กำหนดคำถามให้นักเรียนคิด เช่น เมื่อพูดถึง “การทำงานของ
คอมพิวเตอร์” นักเรียนคิดถึงอะไรบ้าง

               2. ให้นักเรียนระดมความคิดประเด็นหลักของเรื่องที่ครูกำหนด
หรือเรื่องที่นักเรียนอยากจะเรียน

               3. ให้นักเรียนระดมความคิดประเด็นย่อยของประเด็นหลักแต่ละ
ประเด็น

               4. ให้นักเรียนสร้างแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ตาม
รูปแบบที่ต้องการ

               5. ให้นักเรียนนำเสนอแผนที่ความคิด และอธิบายประกอบภาพ

ที่มา : http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0503780/Unit03/unit03_003.htm

ใบงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์ ม.4/3


ใบงาน เรื่อง ซอฟต์แวร์ ม.4/3

คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษา เนื้อหา เรื่อง ระบบปฏิบัติการ แล้วให้สรุปองค์ความรู้เป็น Mind Map 

มี 2 หัวข้อให้เลือก คือ
1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

โดยให้จัดทำด้วยโปรแกรมนำเสนอ (Powerpoint) แล้วบันทึกออกเป็นรูปภาพ ส่งที่ช่องแสดงความคิดเห็นของใบงานนี้