การค้นคว้าและนำเสนองาน เรื่อง ภัยธรรมชาติ ชั้น ม.1


กิจกรรม การค้นคว้าศึกษาข้อแมูล หัวข้อ ภัยธรรมชาติ
จากแหล่งเรียนรู้ แล้ว สรุปเป็นสารสนเทศ นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้หน้าชั้นเรียน
ของนักเรียนชั้น ม.1/1 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วันนี้ นักเรียนทำสื่อนำเสนอได้สวยงาม แต่การนำเสนอยังมีอาการเขินอาย คงต้องให้ปฏิบัติบ่อยๆ จะได้ปรับตัวได้ครับ

About ครูเต้

ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิทยาคม

Posted on กันยายน 15, 2014, in ภารกิจครูเต้. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: