รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน ม.ปลาย ฉบับร่าง


h k

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
ซึ่งคณะที่รับผิดชอบในการออกแบบรายวิชา พื้นฐาน ชั้น ม.ปลาย
ในสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการออกแบบ
ฉบับร่างของรายวิชาดังกล่าวออกมาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. (ฉบับร่าง) รหัสวิชา ง 31141 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1 <== คลิกโหลด
2. (ฉบับร่าง) รหัสวิชา ง 31142 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 <== คลิกโหลด

คณะทำงานรายวิชาพื้นฐาน ม. ปลาย

1. ครูสมศักดิ์ ศรีเครือดง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
2. ครูเทวัญ ภูพานทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนนามนพิทยาคม

About ครูเต้

ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิทยาคม

Posted on กันยายน 29, 2014, in สาระน่ารู้จากครูเต้. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: