Monthly Archives: พฤศจิกายน 2014

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ประกาศผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                 ห้อง 1               ห้อง 2                 ห้อง 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                ห้อง 1               ห้อง 2                 ห้อง 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                ห้อง 1               ห้อง 2                 ห้อง 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                ห้อง 1               ห้อง 2                 ห้อง 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                ห้อง 1               ห้อง 2                 ห้อง 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                ห้อง 1               ห้อง 2                 ห้อง 3

วิทยากร อบรมการพัฒนาสื่อฯ 57


ครูเต้ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสารสนเทศ  ซึ่งเป็นการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านไอซีที ให้กับบุคลากรในโรงเรียนนามนพิทยาคม ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาครับ

1 2 4 6 10 14 16 17

กำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม สพม.24


 

logoกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สพม. 24

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  ==> คลิก
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  ==> คลิก
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  ==> คลิก
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  ==> คลิก

รายละเอียดอื่น ๆ เข้าติดตามได้ที่เว็บไซต์จัดการแข่งขัน  http://esan64.sillapa.net/sm-ksn24/

ผลงานการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ฯ


ผลงานจาการอบรมพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสารสนเทศ ของบุคลากรโรงเรียนนามนพิทยาคม

ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนามนพิทยาคม

1

daoเข้าดู => คลิก

jirawatเข้าดู => คลิก

kungเข้าดู => คลิก

onเข้าดู => คลิก


ruddaเข้าดู => คลิก

saicholเข้าดู => คลิก


saijaiเข้าดู => คลิก

samretเข้าดู => คลิก

sanidapornเข้าดู => คลิก


sawikaเข้าดู => คลิก

sudaratเข้าดู => คลิก

supatraเข้าดู => คลิก

suwitเข้าดู => คลิก


tanatepเข้าดู => คลิก


totoเข้าดู => คลิก

supunneeเข้าดู => คลิก

เข้าดู => คลิก