อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภท E-learning


ครูเต้ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ซึ่งจัดโดย มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย   สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา   และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดขึ้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จ.ปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2557  จากการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ในการผลิตสื่อให้ตรงตามทฤษฏีพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน จะได้นำมาใช้ในโอกาสต่อไป

โฆษณา

About ครูเต้

ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิทยาคม

Posted on ธันวาคม 2, 2014, in ภารกิจครูเต้. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: