Monthly Archives: เมษายน 2015

ผลงานอบรมพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ สพฐ.


หลังจากทดสอบ ใช้โปรแกรม Construct สร้างทั้งเกม และสื่อแบบง่ายแล้ว คราวนี้ ก็ลองสร้างสื่อแบบมัลติมีเดีย ที่มีทั้งเนื้อหาความรู้ และความบันเทิง (เกม) ไว้ด้วยกันเลยครับ

http://www.namonpit.ac.th/appkrutae/computer/index.html

bg-intro

อบรมพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ สพฐ.ตอนที่2


หลังจากทดสอบสร้างเกม ก็ได้ลองนำมาใส่เนื้อหาเป็นบทเรียนดู โดยเลือกเนื้อหาที่สนใจ คือ เรื่อง กล้วย  ชิ้นนี้ยังไม่ได้ใส่เทคนิคพิเศษอะไรมากนักครับ
http://www.namonpit.ac.th/appkrutae/project1/index.html

1

อบรมพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ สพฐ.


7-11 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาครูเต้ได้มีโอกาสไปอบรมพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ของ สพฐ. ที่อุดรฯ มาครับ จนได้นำกลับมาทำสื่อใหม่ ๆ น่าสนใจจริง ๆ ครับ สื่อตัวนี้ทำขึ้นด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า construct จะออกแนวการสร้างเกม แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทำสื่อได้ด้วยครับ ลองเข้าชมดูนะครับ อันนี้เป็นลักษณะเกม
http://www.namonpit.ac.th/banana/index.html

banana

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ผ่านเว็บ


ประกาศผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนามนพิทยาคม

(คลิกที่ชื่อห้องที่ตองการดูผลการเรียนได้เลยครับ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ม.1/1           ม.1/2           ม.1/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ม.2/1           ม.2/2           ม.2/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ม.3/1           ม.3/2           ม.3/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ม.4/1           ม.4/2           ม.4/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ม.5/1           ม.5/2           ม.5/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ม.6/1           ม.6/2           ม.6/3