Monthly Archives: สิงหาคม 2015

ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนในฝัน”


ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนในฝัน” วันที่ 16 สิงหาคม 2558   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

11036986_10206196665348054_2956764697190899948_n 11217170_10206198197186349_3280102354533303944_n 11249223_10206196663788015_7747072711216888012_n 11836848_1035790976461470_8718834793973939142_n 11873663_10206198196506332_6154477238465446843_n

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ( DLIT )


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ( DLIT ) วันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2558   ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก   จังหวัดสกลนคร โดยสำนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (สทร.)

1 11011997_10206127548180168_5122334380023794001_n 11050646_928313467230553_6016593367297989502_n 11836702_10206109652972799_2805805612630971705_n 11846505_10206121304504080_1237919824274445427_n

วิทยากร อบรมลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติด


ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร อบรมลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติด สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
ณ โรงเรียนนามนพิทยาคม
๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

อบรมให้ความรู้โปรแกรมงานนำเสนอแก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนหนองบัว


อบรมให้ความรู้โปรแกรมงานนำเสนอแก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนหนองบัว
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิทยาคม
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘