ใบงาน เรื่อง บราวเซอร์


ใบงาน เรื่อง บราวเซอร์
คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านคำถามต่อไปนี้ แล้วตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

คำถาม : ให้นักเรียนอธิบายว่าบราวเซอร์ทำหน้าที่อะไร  และให้ยกตัวอย่างบราวเซอร์ที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบันมา จำนวน ๓ ชื่อ

โฆษณา

About ครูเต้

ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิทยาคม

Posted on กันยายน 8, 2016, in สาระน่ารู้จากครูเต้. Bookmark the permalink. 92 ความเห็น.

 1. โชอิจิ มินามิบาตะ

  บราวเซอร์ทำหน้าที่สืบค้นข้อมูล บราวเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
  1.google 2.Mozilla Firefox 3.Internet Explorer

 2. ภานุพงศ์ กุมลาไชย

  เป็นชื่อที่ใช้เรียกโปรแกรมที่เราใช้ท่องเว็บกันซึ่งชื่อนี้หลายท่านไม่คุ่นและไม่รู้จัก

 3. วีรพงษ์ แคนติ

  คือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ท่องเว็บหรือใช้ดูข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์

 4. นาย ชลชัย ชูสรีทอง

  เพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อความสะดวกในการทำงานในเเต่ละอย่าง
  บราวเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ อันดับที่ 1 คือ Mozilla Firefox
  อันดับที่ 2 คือ Google Chrome อันดับ 3 คือ Internet Explorer 8

 5. ทักษิณ ศรีชมชื่น

  เพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น การค้นหาเเละการสื่อสารงาน กูเกิ้น บราเซอร์ Google Maps

 6. ชัยวุฒิ นนท์นภา

  ซึ่งเบราเซอร์มีหลายตัวและความสามารถของแต่ละตัวก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาเบราเซอร์

 7. วิเชียร พิมพิลา

  เวิลด์ไวด์เว็บ
  โมเสก
  เน็ตสเคป แนวิเกเตอร์
  ทำหน้าที่เชื่อมโยงเข้าถึงกันด้วยอินเตอร์เน็ต

 8. คิมหันต์ มาตภูมี

  ในการเปีดดุไฟล์ต่างๆ ที่สนสนนุ

 9. ทักษิณ ศรีชมชื่น

  เพื่อใช้ในการสืบค้นด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง กูเกิ้น บราเซอร์ และ Googlp Maps

 10. วรเชษฐ์ แช่มร้ัมย์ฺ

  1 Internet Explorer (IE) 2 Google Chrome (Chorme) 3. FireFox

 11. ลดาวัลย์ มาตจรุง

  คือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ท่องเว็บหรือใช้ดูข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ เบราเซอร์มีความสามารถในการเปิดดูไฟล์ต่างๆ ที่สนับสนุนเช่น Flash JavaScript PDF Media ต่างๆ ซึ่งเบราเซอร์มีหลายตัวและความสามารถของแต่ละตัวก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาเบราเซอร์

 12. เกตุศณี แดงตุ่น

  เบราเซอร์ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ท่องเว็บหรือใช้ดูข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ เบราเซอร์มีความสามารถในการเปิดดูไฟล์ต่าง 1 Internet Explorer 2 Google Chrome 3 FireFox

 13. นาย ไชยนันทร์ บุญเริ่ม

  เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ง่ายเเละรวดเร็ว บราวเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ อันดับที่ 1 คือ Mozilla Firefox
  อันดับที่ 2 คือ Google Chrome อันดับ 3 คือ Internet Explorer

 14. อทิตยา ศรีลาพัฒน์

  ทำหน้าที่เชื่อมโยงเข้าถึงกันด้วยอินเตอร์เน็ต และยังช่วยสืบค้นข้อมูลต่างๆ
  เช่นเวิลด์ไวด์ โมเสก 1 Internet Explorer (IE) 2 Google Chrome (Chorme) 3. FireFox

 15. นายบวรันนท์ คีรีรัตน์

  การสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น Google

  1 Maxthon Browser
  2 Google chrome
  3 Internet Explorer

 16. นริศรา โงชาฤทธิ์

  Browser คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ความสะดวกในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ง่าย และเข้าไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร้ขอบเขต ไม่กีดกั้นทางด้านพรมแดน สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหา จึงเป็นที่นิยมในโลกปัจจุบัน

 17. เยาวรัตน์ นะสุโห

  ทำหน้าที่เชื่อมโยงกันด้วบอินเตอร์เน็ต เช่น1 Internet Explorer (IE) 2 Google Chrome (Chorme) 3. FireFox

 18. จันทร์สุดา ชราแสง

  เครื่องมืออินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการติดต่อสือสาร

 19. ทัศไนย จำปาวะดี

  บราวเซอร์เป็นที่เรียนรู้มีการที่เข้าง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงและเป็นที่
  นิยมเป็นอย่างมากบราวเซอร์สุดๆๆๆๆยอด

 20. นาย ทรงเดช สีลาครู

  บราวเวอร์สามารถใช้เปิดเว็บเป็นส่วนใหญ่และการใช้งานต่างๆในระบบเครือข่ายอินเทอรํเน็ตจะมักจะทำผ่านเบาวเซอร์เช่นการดูภาพยนตร์ผ่านยูทูป การส่งเมล์การซื้อขายสินค้าออนไลน์

 21. สุขธนา ศรีโสดา

  Browser คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ความสะดวกในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ง่าย และเข้าไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร้ขอบเขต ไม่กีดกั้นทางด้านพรมแดน สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหาคับ

 22. ภัชราภรณ์ ไชย์ลอย

  เพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่างๆเเละสะดวกในการทำงาน 1.gogle 2.mozilla 3.lnternet extlorer

 23. ดาวพระศุกร์ สุวรรณศรี

  1. Internet Explorer (IE) เป็นเว็บบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ โดยเป็นเว็บบราวเซอร์ที่คนทั่วโลกใช้งานกัน
  2. Google Chrome (Chorme) เป็นเว็บบราวเซอร์ที่มีความนิยมมาเป็นอันดับสอง รองจาก IE
  3. FireFox เป็นบราวเซอร์ที่มีคนใช้งานเป็นอันดับสาม ข้อดีของบราวเซอร์ FireFox คือสามารถเพิ่มโปรแกรมเสริมลงไปได้ด้วย
  4. Opera เป็นบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับสี่

 24. ภมรจันทร์ หมั่การนา

  เพื่อความสะดวกในการใช้งานการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นบราวเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ 1Mozilla Firefox 2 Google Chrom 3 lnternet Explore

 25. อาทิติยา ฝายนายาง

  เพื่อสืบค้นข้อมุลต่างๆทำให้มีความสะดวกในการทำงานแต่ละอย่างมากขึ้นและสืบหาข้อมุลต่างๆได้ง่าย
  บราวเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ
  1Intemet 2.Google Chrorme 3.Firefox

 26. อารีญา ยงกุล

  เบราเซอร์มักใช้ในการเปิดดูเว็บเป็นส่วนใหญ่และการใช้งานต่างๆในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็มักจะทำผ่านเบราเซอร์ เบราเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน1.internet explorer 2.firefox 3.google chrome

 27. กันต์ฤทัย โยงรัมย์

  เบราเซอร์ทำหน้าที่สืบค้นข้อมูล เบราเซอร์มีความสามารถในการเปิดดูไฟล์ต่างๆ และคือเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถท่องเที่ยวไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร้ขีดกั้นทางด้านพรมแดน
  เบราเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี
  1.lnternet explorer
  2.mozilla firefox
  3.google chrome

 28. ปรารถนา ไชยบัณทิตย์

  ทำหน้าที่เชื่อมโยงเข้าถึงกั1 Internet Explorer (IE) 2 Google Chrome (Chorme) 3. FireFoxนด้วยอินเตอร์เน็ต

 29. อารียา ไร่สงัด

  บราวเซอร์คือเครื่องมือช่วยให้ท่องเที่ยวไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร้ขีดกั้นทางพรมแดนและเพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อความสะดวกในการทำงานในเเต่ละอย่างอีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บต่างๆ
  บราวเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ
  1 คือ Mozilla Firefox
  2 คือ Google Chrome
  3 คือ Internet Explorer 8

 30. ชมภู่ รักสุดที

  บราวเซอร์ทำหน้าที่สืบค้นข้อมูล
  ทำให้สะดวกในการทำงานต่างๆ

 31. นายศุภกร มาตสะอาด

  ทำหน้าที่สืบค้นข้อมูลเข้าเว็บต่างๆ เช่น Google YouTube เป็นต้น
  1.google 2.Mozilla Firefox 3.Internet Explorer

 32. ปรารถนา ไชยบัณทิตย์

  ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว สะดวกต่อค้นหา

 33. นางสาว กิตติยา โสภาการ

  สามารถเปิดดูเว็บต่างๆได้เช่นการเข้าดูภาพยนต์ การส่งเมลล์ การซ์็ฮศฺ็ฯ๕็ษฉฐฐฮฮฯ”,ฯื

 34. สุภัชชา พินิจ

  คือเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถท่องเที่ยวไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างไรขีดกั้นทางด้านพรมแดนนอกจากนี้ BROWSER ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเยื่ยมชมเว็ปไซต์ต่างๆเว็ปไวตืที่นิยมใช้กันปัจจุบันคือ INTERNET EXPlORER MOZILLA FIREFOX NETSCAPE

 35. นายศุภกร มาตสะอาด

  ทำหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เช่น Google YouTube เป็นต้น
  1.google 2.Mozilla Firefox 3.Internet Explorer

 36. นริศรา โงชาฤทธิ์

  Browser คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ความสะดวกในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ง่าย และเข้าไปในโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร้ขอบเขต ไม่กีดกั้นทางด้านพรมแดน สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหา จึงเป็นที่นิยมในสังคมโลกปัจจุปัน

 37. วราพร แวงวรรณ์

  โปรแกรมที่เราใช้ท่องเว็บที่อยู่การเปิดดูำฟล์ต่างๆ เช่น
  การดูภาพยนต์
  การได้ข้อมูลครบถ้วน
  การประหยัดเวลาในการดาวโหลดไฟล์ต่างๆ

 38. จุฬาลักษณ์ ปรีเรี่ยม

  เพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อความสะดวกในการทำงานในเเต่ละอย่าง
  บราวเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ อันดับที่ 1 คือ Mozilla Firefox
  อันดับที่ 2 คือ Google Chrome อันดับ 3 คือ Internet Explorer 8

 39. สุขธนา ศรีโสดา

  คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ความสะดวกในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ง่าย

 40. ภมรจันทร์ หมั่นการนา

  ใช้ค้นคว้าหาความรู้งานต่างๆบราวเซอร์ที่นิยมใช้ได้แก่ 1Mozilla Firefox 2Google Chrome 3lnternet Explorer

 41. นายกิตติภูมิ แจ่มปรีชา

  ทำหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูล
  1 คือ Mozilla Firefox
  2 คือ Google Chrome
  3 คือ Internet Explorer 8

 42. วาสนา ทิพจรูญ

  การใช้งานต่างๆในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน้ตมักจะทำผ่านบาวเชอร์เช่น
  การดูภาพยนตร์
  การส่งอีเมลล์
  การชื้อขายสินค้าออนไลน์

 43. อร้ญญา ขุราศรี

  คือโปรแกรมที่ใช้เชื่่อมผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลสิ่งต่างๆ

  บราวเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ 1.Mozilla Firefox
  2.Google Chrome 3. Internet Explorer 8

 44. เพ็ญนภา ไสยกุล

  ทำหน้าที่ สืบค้นข้อมูลต่างๆ ทีสามารถ สืบค้นจากอินเตอร์เน็ตได้ค่ะ

 45. ทัศไนย จำปาวะดี

  โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ท่องเว็บหรือใช้ดูข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ เบราเซอร์มีความสามารถในการเปิดดูไฟล์ต่างๆ ที่สนับสนุนเช่น Flash JavaScript PDF

 46. ทัศไนย จำปาวะดี

  โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ท่องเว็บหรือใช้ดูข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ เบราเซอร์มีความสามารถในการเปิดดูไฟล์ต่างๆ ที่สนับสนุนเช่น Flash JavaScript PDF

 47. อาทิติยา ฝายนายาง

  เพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อความสะดวกในการทำงานในเเต่ละอย่างได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว
  บราวเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ
  1 คือ Mozilla Firefox
  2 คือ Google Chrome
  3 คือ Internet Explorer

 48. วรเดช มาตเอี่ยม

  เพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อความสะดวกในการทำงานในเเต่ละอย่างได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว
  บราวเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ
  1 คือ Mozilla Firefox
  2 คือ Google Chrome
  3 คือ Internet Explorer

 1. Pingback: หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บราวเซอร์ | บล็อก เรียนคอมเบื้องต้น..กับครูเต้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: