ใบงาน เรื่อง ประโยชน์ของการสืบค้น


ใบงาน เรื่อง ประโยชน์ของการสืบค้น
คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านคำถามต่อไปนี้ แล้วตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

คำถาม : ให้นักเรียนอธิบายว่าการสืบค้นมีประโญชน์อย่างไร  และให้ยกตัวอย่างประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน

โฆษณา

About ครูเต้

ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิทยาคม

Posted on กันยายน 8, 2016, in สาระน่ารู้จากครูเต้. Bookmark the permalink. 78 ความเห็น.

 1. โชอิจิ มินามิบาตะ

  ประหยัดเวลาได้รับข้อมูลครบถ้วน

 2. ทักษิณ ศรีชมชื่น

  ใช้ในการค้นหางานทางอินเตอร์เน็ตด้านการงาน

 3. นาย ชลชัย ชูสรีทอง

  มีประโยชน์คือ ประหยัดเวลา อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ต ได้ข้อมูลครบถ้วน เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

 4. วีรพงษ์ แคนติ

  ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ, ข่าว, MP3 และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถค้นหาจากเว็บไซต์ ผมสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกสบายและรวดเร็วครับ

 5. ชัยวุฒิ นนท์นภา

  มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูลและ ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว

 6. ภานุพงศ์ กุมลาไชย

  มี ประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไป เนื่องจากข้อมูลข่าวสารบนโลกอินเตอร์เน็ตมีมากมายมหาศาล และเมื่อผู้ใช้ต้องการข้อมูลสารสนเทศใดๆ จึง จาเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่ผู้ใช้งาน

 7. วิเชียร พิมพิลา

  ประหยัดเวลา ได้ข้อมูลครบถ้วน: มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
  การค้นหาสดวกสบายขึ้น

 8. วรเชษฐ์ แช่มร้ัมย์ฺ

  ประยัดเวลาได้ข้อคบ

 9. นาย ไชยนันทร์ บุญเริ่ม

  ประหยัดเวลาในการค้นหา
  ค้นหาได้อย่างรวดเร็วเเละครบถ้วน

 10. ลดาวัลย์ มาตจรุง

  ประหยัดเวลาได้ข้อมูลครบถ้วนสะดวกในการทำงาน

 11. น.สภณิดา ทะนีวัน

  ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ, ข่าว, MP3 และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถค้นหาจากเว็บไซต์ หนูสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกสบายและรวดเร็วคค่ะ

 12. เกตุศณี แดงตุ่น

  1) ประหยัดเวลา 2) ได้ข้อมูลครบถ้วน 3) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
  ประโยชที่ได้รับ คือ ได้ศึกษาเรื่องที่เราไม่รู้ เรื่องที่เราอยากรู้

 13. เยาวรัตน์ นะสุโห

  มีความหลากหลายในการรับรู้ข่าวสารในด้านต่างๆ สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

 14. นายบวรันนท์ คีรีรัตน์

  ประหยัดเวลา ได้ข้อมูลครบถ้วน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

 15. นาย ทรงเดช สีลาครู

  ประหยัดเวลาได้ข้อมูลครบถ้วนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

 16. อทิตยา ศรีลาพัฒน์

  ประหยัดเวลา ได้ข้อมูลครบถ้วน: มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
  การค้นหาสดวกสบายขึ้นค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ, ข่าว, MP3 และอื่นๆ อีกมากมาย

 17. ทัศไนย จำปาวะดี

  มีความเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงไม่จำกัดการเข้าถึงนี้ล่ะเป็นเหตุให้เด็กไทยติดครับ

 18. ภัชราภรณ์ ไชย์ลอย

  1ประหยัดเวลา2. ได้ข้อมูลคบถ้วน

 19. เพ็ญนภา ไสยกุล

  1ประหยัดเวลา
  2 ได้ข้อมูลครบถ้วน
  3มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ค่ะ

 20. นางสาว กิตติยา โสภาการ

  ประหยัดเวลาและได้ข้อมูลครบถ้วนและยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

 21. นายศุภกร มาตสะอาด

  ประโยนช์ในการสืบค้น คือ สะดวกง่ายรวดเร็วได้ข้อมูลครบ
  ประโยนช์ต่อนักเรียน คือ ประหยัดเวลาได้ข้อมูลครบถ้วน สะดวกสบายขึ้น

 22. ดาวพระศุกร์ สุวรรณศรี

  1ประหยัดเวลา
  2 ได้ข้อมูลครบถ้วน
  3 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

 23. จุฬาลักษณ์ ปรีเรี่ยม

  ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ, ข่าว, MP3 และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถค้นหาจากเว็บไซต์ ผมสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกสบายและรวดเร็วครับ

 24. ชมภู่ รักสุดที

  ประหยัดเวลา รวดเร็ว ได้ข้อมูลครบถ้วน สะดวกในการทำงาน

 25. อารียา ไร่สงัด

  1) ประหยัดเวลา :: โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเสาะหาข้อมูลจากแหล่งความรู้จริง เช่นห้องสมุด หนังสือ วารสาร หรือจากบุคคลผู้รู้อื่นๆ
  2) ได้ข้อมูลครบถ้วน:: เช่น ข้อมูลข้อความ ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลมัลติมีเดีย หรืออื่นๆ ในเนื้อหาหนึ่งๆ ก็สามารถนำข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบมาอ้างอิงได้อย่างหลากหลายและ
  3) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน :: ชุมชนในการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน

 26. นายกิตติภูมิ แจ่มปรีชา

  ประหยัดเวลา ได้ข้อมูลครบถ้วน: มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
  การค้นหาสดวกสบายขึ้น

 27. อาทิติยา ฝายนายาง

  1.ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว
  2.สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ, ข่าว, MP3 และอื่นๆ อีกมากมาย
  3. สามารถค้นหาจากเว็บไซต์เฉพาะทางและ ผมสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกสบายและรวดเร็วเป็นต้น
  ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันคือการค้นหางาน การศึกษาข้อมูล

 28. วราพร แวงวรรณ์

  ประหยัดเวลา
  ได้ข้อมูลครบถ้วน
  แลกเปลี่ยนข้อมูลระว่างกัน

 29. จุฬาลักษณ์ ปรีเรี่ยม

  ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ, ข่าว, MP3 และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถค้นหาจากเว็บไซต์ ผมสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกสบายและรวดเร็ว

 30. กันต์ฤทัย โยงรัมย์

  เราสืบค้นโดยไม่ต้องไปเสียเวลาไปเสาะหาข้อมูลจากแหล่งความรู้จริง
  และยังได้ข้อมูลครบถ้วนและยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
  ประโยชน์แก่ตัวเราคือได้ศึกษาหาความรู้เองและสะดวกในการค้นหา

 31. วาสนา ทิพจรูญ

  ประหยัดเวลาได้งานครบถ้วนมีการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างกัน

 32. จันทร์สุดา ชราแสง

  ประหยัดเวลา ติดต่ากันได้ง่าย

 33. สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ง่ายต่อการสืบค้นสิ่งต่างๆที่เราอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เราต้องการอยากรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

 34. สุขธนา ศรีโสดา

  ง่ายต่อการอยากรู้คับ

 35. อร้ญญา ขุราศรี

  สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลา ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

 36. สุภัชชา พินิจ

  การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตนั้้นมีประโยชน์อยู่หลายด้าน เช่น 1.ประหยัดเวลา 2.ได้ข้อมูลครบถ้วน 3.มีการแลกเปลื่ยนระหว่างกัน วึ่งมีประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลด้านการเรียนและสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว

 37. อารีญา ยงกุล

  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา ได้ข้อมูลครบถ้วนและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน

 38. ทัศไนย จำปาวะดี

  ข้อมูล มีมากมายหลายทั้งที่เป็นของคนไทย และต่างประเทศ ความหมาย/ประเภท ของ Search Engine การค้นหาข้อมูลบน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ เป็นจำนวนมาก

 39. ภมรจันทร์ หมั่นการนา

  1ประหยัดเวลา 2ได้ข้อมูลครบถ้วน 3มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
  การค้นคว้าหาข้อมูลที่ครูสั่งงานสามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆได้

 40. อาทิติยา ฝายนายาง

  1. ประหยัดเวลา อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า มีทุกอย่างอยู่ในอินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิธีการ ค้นหาและนามาใช้ได้อย่างไร โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเสาะหาข้อมูลจากแหล่งความรู้จริง เช่นห้องสมุด หนังสือ วารสาร หรือจากบุคคลผู้รู้อื่น ๆ
  2. ได้ข้อมูลครบถ้วน เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตนั้น เราสามารถสืบค้นข้อมูล ได้
  3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ชุมชนในการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นชุมชนที่ มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน

 41. วรเดช มาตเอี่ยม

  1. ประหยัดเวลา อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า มีทุกอย่างอยู่ในอินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิธีการ ค้นหาและนามาใช้ได้อย่างไร โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเสาะหาข้อมูลจากแหล่งความรู้จริง เช่นห้องสมุด หนังสือ วารสาร หรือจากบุคคลผู้รู้อื่น ๆ
  2. ได้ข้อมูลครบถ้วน เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตนั้น เราสามารถสืบค้นข้อมูล ได้
  3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ชุมชนในการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นชุมชนที่ มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน

 42. ดลฤดี อรรถโยโค

  1. ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว
  2. สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ, ข่าว, MP3 และอื่นๆ อีกมากมาย
  3. สามารถค้นหาจากเว็บไซต์เฉพาะทาง ที่มีการจัดทำไว้ เช่น download.com เว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูล และซอฟต์แวร์ เป็นต้น
  4. มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูล
  5. รองรับการค้นหา ภาษาไทยได้

 43. ราชานนทื มาตเรียง

  1. ประหยัดเวลา อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า มีทุกอย่างอยู่ในอินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิธีการ ค้นหาและนามาใช้ได้อย่างไร โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเสาะหาข้อมูลจากแหล่งความรู้จริง เช่นห้องสมุด หนังสือ วารสาร หรือจากบุคคลผู้รู้อื่น ๆ
  2. ได้ข้อมูลครบถ้วน เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตนั้น เราสามารถสืบค้นข้อมูล ได้
  3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ชุมชนในการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นชุมชนที่ มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน

 44. รัตติยา กมลมูล

  ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีอยู่หลายด้านด้วยกัน คือ
  1) ประหยัดเวลา :: อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิธีการค้นหาและนำมาใช้ได้อย่างไร โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเสาะหาข้อมูลจากแหล่งความรู้จริง เช่นห้องสมุด หนังสือ วารสาร หรือจากบุคคลผู้รู้อื่นๆ
  2) ได้ข้อมูลครบถ้วน:: เนื่องจากการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้น เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างหลายแบบ เช่น ข้อมูลข้อความ ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลมัลติมีเดีย หรืออื่นๆ ในเนื้อหาหนึ่งๆ ก็สามารถนำข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบมาอ้างอิงได้อย่างหลากหลายและ
  3) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน :: ชุมชนในการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน ในลักษณะให้ฟรี หรือมีค่าใช้จ่ายบ้าง ถ้าหากเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ย่อมทำให้การค้นหาข้อมูลที่สำคัญมีความหลากหลายมากขึ้น แหล่งที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ ได้แก่ เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ หรือ เว็บไซต์ที่มีเว็บบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เหล่านี้เป็นต้น

 1. Pingback: หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บราวเซอร์ | บล็อก เรียนคอมเบื้องต้น..กับครูเต้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: