Monthly Archives: มกราคม 2017

ประกวด Obec Awards ระดับชาติ 2559


ครูเต้ได้เข้าร่วมประกวด Obec Awards ระดับชาติ ปี 2559 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 ส่วนผลการแข่งขัน ตอนนี้รอผลยุครับ

This slideshow requires JavaScript.

ประกวด Obec Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 ณจังหวัดบึงกาฬ


ครูเต้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด Obec Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณจังหวัดบึงกาฬ โดยผลการประกวด ครูเต้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับชาติต่อไปครับ

15220076_10209710147902922_4161108146516577040_n

This slideshow requires JavaScript.

นำนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559


ครูเต้ได้นำนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 ณ โรงเรียนบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 โดยนักเรียนโรงเรียนนามนพิทยาคมได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาคจำนวน 4 กิจกรรม ผลการแข่งขันตามภาพเลยครับ

This slideshow requires JavaScript.