ใบงานเรื่อง อินเตอร์เน็ต


ใบงานเรื่อง อินเตอร์เน็ต

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกความสำคัญของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ว่ามีผลต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไร โดยตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

Advertisements

About ครูเต้

ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนามนพิทยาคม

Posted on พฤษภาคม 18, 2017, in สาระน่ารู้จากครูเต้. Bookmark the permalink. 45 ความเห็น.

 1. พีฃัชริดา ไชยแสง

  การใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของเราในทุกวันนี้มีหลากหลายอย่างเช่นการเรียน การใช้หาข้อมูลในการทำงาน การสื่อสารทางไกลกับเพื่อนคนอื่นๆได้ และสามารถใช้ในด้านต่างๆอีกด้วยค่ะ

  • พัชริดา ไชยแสง

   การใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของเราในทุกวันนี้มีหลากหลายอย่างเช่นการเรียน การใช้หาข้อมูลในการทำงาน การสื่อสารทางไกลกับเพื่อนคนอื่นๆได้ และสามารถใช้ในด้านต่างๆอีกด้วยค่ะ

 2. ธิาดารัตน์ ประมังคะตา

  สามารถสืบค้นขอมูลต่างๆได้ ดูยูทูปได้ เล่นเฟสได้ เล่นไลค์ได้

 3. ดลฤดี กระแสโสม

  สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายด้าน เช่น ค้นหางานหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องการ เข้าfacebook เข้า line หรือเข้าyoutobe เข้าศึกษาสิ่งที่เราต้องการศึกษาได้ ค้นหาสิ่งต่างๆที่ต้องการอยากรู้

 4. สุริยะ เภารอด

  สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน ได้หลากหลายด้านค้นหาเเละสิ่งต่างๆที่เราต้องการ เข้าfacebook

 5. สุนิสา คำจันทราช

  เรียนคอมกับครูเต้มีสาระมากเรยค้ะ

 6. สุจิกรานต์ แสงจันทร์

  มีบทบาทเเละความสำคัญของคนเราเป้นอย่างมาก
  เพราะคนเราในปัจจุบันนี้ ต้้องใช้อินเตอร์เนตในการสื่่อสารเเละค้นหาสิ่งต่างๆ

 7. ยุภารัตน์ มาตสวิง

  ค้นหาสิ่งแต่ๆได้ เล่นเฟส เล่นไลค์ หรือ เราดูยุทุป ได้

 8. มาริษา สีนามน

  มีความสำคัญเพราะการจำแนกคอมพิวเตอร์ช่วยทำให้เราใช้ในชีวิตประจำวันได้แระทำให้เราสื่อสารได้หลากหลายอย่าง

 9. สุนิสา คำจันทราช

  ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจะเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุกๆด้านให้ผู้ที่สนใจเข้าไป ค้นคว้าหา มา ใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย อินเตอร์เน็ต คือเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับยุคของ โลกไร้พรมแดนที่กำลังทวีความสำคัญยิ่งใน หน่วยงานต่างๆ และวงการศึกษา รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจอย่างแท้จริงอินเตอร์เน็ต

 10. อินเตอร์เน็ต จะเป็นเครือข่ายเดียวที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงคนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อ สื่อสารถึงกันได้เพียง ปลายนิ้วสัมผัส

 11. รุ่งนภา แสงศรี

  ปัจุบันอินเตอร์เน็ตอภิมหาเครือข่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อค้นหางาน สื่อสาร ฟังเพลง เพื่อให้ผู้คนสนใจเข้าไปค้นคว้ามาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย

 12. พรรวษา จันดาหัวดง

  มีความสำคัญอย่างมากเพราะคนเราทุกวันนี้ต่างก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตกันทั้งนั้นไม่ว่าจะค้นหางานต่างๆ ดูยูทูป สมัคอีเมล หรือแม้แต่สมัคงานบางครั้งก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

 13. เจชฎานนท์ จ่าบุญ

  การมีอิเตอร์มีผมของการดำรงชีวิตเพื่อสร้าง การค้นหาสิ่งต่างๆ

 14. สุรสิทธิ์ วันชูพริ้ง

  อินเตอร์เน็ต จะเป็นเครือข่ายเดียวที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงคนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อ สื่อสารถึงกันได้เพียง ปลายนิ้วสัมผัส

 15. สุรสิทธิ์ วันชูพริ้ง

  อินเตอร์เน็ต จะเป็นเครือข่ายเดียวที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงคนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อ สื่อสารถึงกันได้เพียง ปลายนิ้วสัมผัส …

 16. อินเตอร์เน็ต จะเป็นเครือข่ายเดียวที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงคนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อ สื่อสารถึงกันได้เพียง ปลายนิ้วสัมผัส

 17. สุนิสา คำจันทราช

  ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจะเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุกๆด้านให้ผู้ที่สนใจเข้าไป ค้นคว้าหา มา ใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย อินเตอร์เน็ต คือเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับยุคของ โลกไร้พรมแดนที่กำลังทวีความสำคัญยิ่งใน หน่วยงานต่างๆ และวงการศึกษา รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจอย่างแท้จริงอินเตอร์เน็ต…

 18. พุทธมาส อุทัยมาศ

  อินเตอร์เน็ตมีความสำคัญย่างยิ้งต่อการสืบค้นข้อมูลและในแต่ล่ะวันเรายังได้รับข่าวสารย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องชื้อหนังสือพิม

 19. พรพรรณ์ เบ้าทองจันทร์

  เพราะทำให้วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบันและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น

 20. สุเมธ ดรสมโภชน์

  อินเตอร์ เน็ต เป็นระบบเครือข่าย ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจะเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุกๆด้านให้ผู้ที่สนใจเข้าไป ค้นคว้าหา มา ใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย อินเตอร์เน็ต คือเทคโนโลยีที่เหมาะสม กับยุคของ โลกไร้พรมแดนที่กำลังทวีความสำคัญยิ่งใน หน่วยงานต่างๆ และวงการศึกษา รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจอย่างแท้จริง

 21. ธนพล ขจรสมบัติ

  การใช้อิเตอร์มีประโยน์ในการดำรงชีวิต หาข้อมูลสื่อสารกันได้

 22. สิริภัทร แก่นโพธิ์

  เพราะทำไห้วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการอยุ่เสมอเนื่องจากอินเตอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบันและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น

 23. นพ นพมาศ บิลชัย

  อินเตอร์เน็ตก็เข้ามามีส่วนด้านสังคมมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีผู้คนเข้าไปร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการพบปะสร้างสรรค์ มีผู้คนมากมายที่มีสังคมอีกสังคมหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต
  1.เพื่อให้มีความสะดวกสบาย
  2.ช่วยในการเรียนรู้
  3.เพื่อการศึกษา
  4.มีการพัฒนาเรื่อยๆ

 24. อาทิตยา เมฆมล

  ปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตเป็นอภิมหาเครือข่ายระดับโลกที่มีกำลังการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนนักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการคอมพิวเตอร์ ได้คาดการณ์เอาไว้ว่า “ อินเตอร์เน็ต จะเป็นเครือข่ายเดียวที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงคนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อ สื่อสารถึงกันได้เพียง ปลายนิ้วสัมผัส ทำลายพรมแดนที่ขวางกั้นระหว่างประเทศ ไร้ซึ่งคำว่าระยะทาง กับเวลามาเกี่ยวข้อง

 25. จิตติมา สิมมารับ

  ใช้ค้นหาข้อมูลเวลาทำงานส่งครู ใช้อ่านข่าวสารต่างเล่นเฟสบุ๊ค ดูยูทูป เล่นอินเทอร์เน็ต

 26. รัตติยา กมลมูล

  พื่อให้เราสามารถสื่อสารกันได้ทันสมัยยิ่งขึ้น เช่นการ ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร มีเฟสบุ๊ก ไลน์ ที่ใช้สนทนาพูดคุยกัน เเละอินเตอร์เน็ตยังช่วยให้เราได้ศึกษาหาความรู้ได้ โดยการค้นหาข้อมูลทาง google เเละสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทางอินเตอร์เน็ต

 27. ญานิกา แก้วดี

  ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ใช้ในการหาข้อมูลต่างๆ
  ใช้เล่นอินเตอร์เน็ต เล่นเกม เล่น facebook เล่น line และในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตก็มีความจำเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิต

 28. พจนีย์ ยาไธสง

  เพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสาร การบริการและการผลิต ชีวิตคนในสังคมได้รับความสะดวกสบาย เช่น การติดต่อผ่านธนาคารด้วยระบบธนาคารที่บ้าน (Home Banking) การทำงานที่บ้าน ติดต่อสื่อสารด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การบันเทิงพักผ่อนด้วยระบบมัลติมีเดียที่บ้าน เป็นต้น

 29. ดลฤดี อรรถโยโค

  อินเตอร์ในปัจจุบันมีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน เช่น ส่งข้อความหากัน และสืบค้นข้อมุลต่างเพื่อศึกษาค้นคว้าในการเรียนการสอน

 30. อทิตตยา ดอนสินพูล

  มีความสำคัญคือการเรียนการศึกษาและการสื่อสารและการค้นหา
  เพื่อความสะดวกต่อการเรียนการสอนและสามารถใช้สื่อสารกับบุคคลที่อยู่ไกลกันได้อย่างสะดวก

 31. ทรงพล พัฒนชัย

  สามารถใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้และข่าวสารต่างๆได้

 32. ศศิกานต์ มุ่งสูงเนิน

  มีความทันสมัย มีประโยชน์สามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น และสามาถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆได้

 33. ธิดาพร แจ่มปรีชา

  สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทั่วโลก….

 34. ขนิษฐา คำสถิตย์

  อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์ธุรกิจในปัจจุบันมีคนนับเป็นพันล้านที่เข้าถึงบริการบนอินเตอร์เน็ต

 35. ศิริลักษณ์ คัดนาหงษ์

  เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้มีการเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าการสืบค้นข้อมูลที่เราต้องการสามารถกระทำได้โดยง่ายเพียงแค่รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้หาข้อมูลในการทำงาน การสื่อสารทางไกลกับเพื่อนคนอื่นๆได้ และสามารถใช้ในด้านต่างๆอีก หรือสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่ข้อมูลก็จะปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของเราให้เลือกใช้อย่างมากมายเลยทีเดียว จนทำให้เครือข่ายการใช้อินตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

 36. อรทัย นามนไสย์

  เพราะอินเตอร์ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและสามารถค้นหาสิ่งที่เราอยากรู้ได้

 37. กนกวรรณ วงศ์สาระ

  อินเตอร์เน็ตยัง เป็นระบบเครือข่าย ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุกๆด้านให้ผู้ที่สนใจเข้ามาค้นคว้าุ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย แถมยังสามารถใช้ติดต่อสื่อสารผ่านได้ จึงถือว่ามีความสำคัญกับเราทุกคนมากๆ

 38. สมจิตร ภารประดิษฐ์

  อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันทำให้ชีวิตรทันสมัยมากขึ้นสามารถหาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตได้

 39. หยาดพิรูณ โสมปิตะ

  อินเตอร์เน็ตเป็นอภิมหาเครือข่ายระดับโลกที่มีกำลังการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนนักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการคอมพิวเตอร์ ได้กว่าไว้ว่า อินเตอร์เน็ต จะเป็นเครือข่ายเดียวที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงคนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อ สื่อสารถึงกันได้เพียง ปลายนิ้วสัมผัส

 40. สุพจน์ แสงไทย

  เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตได้ถือกําเนิดมาในยุคสงครามระหว่างประเทศมหาอํานาจสหรัฐอเมริกาและรัสเซี่ยเนื่องจากกระทรวงกลาโหมของอเมริกาได้เกิดแนวความคิด ที่ต้องการอยากจะให้ระบบ เครือข่ายในเรื่องคอมพิวเตอร์ก้าวไกล

 41. ณัฐพล ไสยกุล

  เพราะทำให้วิถีชีวิตทันสมัยทันเหตการณ์อยู่เสมอ ดังนั่นอินเทอร์เน็ตจึงมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจ การศึกษา ต่างก็ได้รับประโยชน์กันทั้งนัั่น อินเตอร์เน็ต จะเป็นเครือข่ายเดียวที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงคนทั่วทุกมุมโลกให้สามารถติดต่อ สื่อสารถึงกันได้

 42. พรรษา ไชยทองศรี

  ้ค้นคว้าหาความรู้ ในการศึกษาต่างๆในชีวิตประจำวัน

 43. สตรีรัตน์ รัตนวิจิตร์

  ทำให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและเป็นสื่อในการศึกษาหาความรู้เรื่องต่างๆ เช่น ข่าวสารและการศึกษา

 1. Pingback: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติอินเตอร์เน็ต | บล็อก เรียนคอมเบื้องต้น..กับครูเต้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: