Category Archives: ภารกิจครูเต้

รับรางวัล คุรุสดุดี 2561


วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ครูเต้ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สกสค.


ครูเทวัญ ภูพานทอง ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา จากสำนักงานเลขานุการ สกสค. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเข้ารับมอบโล่ห์รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จาก ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ และท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๐

16114091_10210162598413902_3868633104714096155_n

16508901_10210345168098030_8981822354225592514_n

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐


ครูเทวัญ  ภูพานทอง ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐  โดยเข้ารับมอบเกียรติบัตร จากนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
17757549_10210826622374086_6110326278580115837_n

18485688_10211209589628028_2126784228075357733_n

โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนนามนพิทยาคม ได้จัดทำและดำเนินการ โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔/๑ โรงเรียนนามนพิทยาคม โดยครูเทวัญ  ภูพานทอง ได้รับเชิญให้บรรยายสั้นๆ ก่อนการอบรม
21728066_10212223427253335_6916883613843922925_n

21740518_10212223427653345_4668091850227688833_n

21740577_10212223428053355_2503334641381154885_n

ประกวด Obec Awards ระดับชาติ 2559


ครูเต้ได้เข้าร่วมประกวด Obec Awards ระดับชาติ ปี 2559 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 ส่วนผลการแข่งขัน ตอนนี้รอผลยุครับ

This slideshow requires JavaScript.

ประกวด Obec Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 ณจังหวัดบึงกาฬ


ครูเต้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด Obec Awards ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณจังหวัดบึงกาฬ โดยผลการประกวด ครูเต้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับชาติต่อไปครับ

15220076_10209710147902922_4161108146516577040_n

This slideshow requires JavaScript.

นำนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559


ครูเต้ได้นำนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 ณ โรงเรียนบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 โดยนักเรียนโรงเรียนนามนพิทยาคมได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาคจำนวน 4 กิจกรรม ผลการแข่งขันตามภาพเลยครับ

This slideshow requires JavaScript.

ผลการประกวดสื่อการเรียนการสอน ICT ระดับชาติ


วันที่ 25 กันยายน 2559
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รองเลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดผลงาน ด้าน ICT
เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ซึ่งเป็นการประกวดผลงานสื่อ 3 ประเภท ได้แก่
สื่อประเภท Video Clip
สื่อประเภท Blog
และสื่อประเภทหนังสั้น
และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ คณะกรรมการการตัดสินการประกวด คณะทำงานและผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ict เพื่อการเรียนการสอน
ซึ่ง ครูเต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทบล็อก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งก็ได้จากผลงานบล็อก เรียนคอมเบื้องต้น..กับครูเต้นี่เองครับ

งานนำเสนอ Best Practice ระดับภาคฯ


งานนำเสนอ Best Practice ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในงานประกวดผลงานและนวัตกรรมที่เป็นเลิศโรงเรียนในฝัน LabSchool Symposium 2016 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
ประเภท กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โดย ครูเทวัญ  ภูพานทอง โรงเรียนนามนพิทยาคม อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ได้รับรางวัลระดับ ดีเยี่ยม อันดับ 2

การประกวดผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ โรงเรียนในฝัน ปี 2559


4-6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ครุเต้ ได้มีโอกาสเข้าร่วม
การประกวดผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นเลิศ โรงเรียนในฝัน ปี 2559 
Best Practices Labschool Symposium 2016
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ จังหวัดอุดรธานี
ในประเภทกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เลยเก็บภาพบรรยากาศขณะนำเสนอมาฝากครับ

This slideshow requires JavaScript.