Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนนามนพิทยาคม ได้จัดทำและดำเนินการ โครงการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔/๑ โรงเรียนนามนพิทยาคม โดยครูเทวัญ  ภูพานทอง ได้รับเชิญให้บรรยายสั้นๆ ก่อนการอบรม
21728066_10212223427253335_6916883613843922925_n

21740518_10212223427653345_4668091850227688833_n

21740577_10212223428053355_2503334641381154885_n

ผลการประกวดสื่อการเรียนการสอน ICT ระดับชาติ


วันที่ 25 กันยายน 2559
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รองเลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดผลงาน ด้าน ICT
เพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 ซึ่งเป็นการประกวดผลงานสื่อ 3 ประเภท ได้แก่
สื่อประเภท Video Clip
สื่อประเภท Blog
และสื่อประเภทหนังสั้น
และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ คณะกรรมการการตัดสินการประกวด คณะทำงานและผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ict เพื่อการเรียนการสอน
ซึ่ง ครูเต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทบล็อก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งก็ได้จากผลงานบล็อก เรียนคอมเบื้องต้น..กับครูเต้นี่เองครับ

แบบสอบถามความพึงพอใจ


คลิกเพื่อเข้าทำแบบสอบถามความพึงพอใจ =>> แบบสอบถามความพึงพอใจ

รวมลิงก์ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559


 รวมลิงก์ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ลำดับที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)     การประกาศผล

    1 กรุงเทพมหานคร                                                   ประกาศแล้ว
    2 กระบี่                                                                     ประกาศแล้ว
    3 กาญจนบุรี                                                             รอประกาศ
    4 กาฬสินธุ์                                                               ประกาศแล้ว
    5 กำแพงเพชร                                                          รอประกาศ
    6 ขอนแก่น                                                               ประกาศแล้ว
    7 จันทบุรี                                                                  รอประกาศ
    8 ฉะเชิงเทรา                                                            รอประกาศ
    9 ชลบุรี                                                                     ประกาศแล้ว
    10 ชัยภูมิ                                                                  ประกาศแล้ว
    11 ชุมพร                                                                   ประกาศแล้ว
    12 ตรัง                                                                      รอประกาศ
    13 ตราด                                                                    ประกาศแล้ว
    14 ตาก                                                                     รอประกาศ
    15 นครนายก                                                             ประกาศแล้ว
    16 นครปฐม                                                              รอประกาศ
    17 นครพนม                                                              ประกาศแล้ว
    18 นครราชสีมา                                                        ประกาศแล้ว
     19 นครศรีธรรมราช                                                ประกาศแล้ว
    20 นครสวรรค์                                                          รอประกาศ
    21 นนทบุรี                                                                รอประกาศ
    22 น่าน                                                                     ประกาศแล้ว
    23 บึงกาฬ                                                                ประกาศแล้ว
    24 บุรีรัมย์                                                                 ประกาศแล้ว
    25 ปทุมธานี                                                              รอประกาศ
    26 ประจวบคีรีขันธ์                                                   ประกาศแล้ว
    27 ปราจีนบุรี                                                            รอประกาศ
    28 ปัตตานี                                                                รอประกาศ
    29 พระนครศรีอยุธยา                                              รอประกาศ
    30 พังงา                                                                  ประกาศแล้ว
    31 พิษณุโลก                                                            ประกาศแล้ว
    32 เพชรบุรี                                                              ประกาศแล้ว
    33 เพชรบูรณ์                                                           ประกาศแล้ว
    34 ภูเก็ต                                                                   ประกาศแล้ว
    35 มหาสารคาม                                                       ประกาศแล้ว
    36 มุกดาหาร                                                           ประกาศแล้ว
    37 ยะลา                                                                   ประกาศแล้ว
    38 ระนอง                                                                 รอประกาศ
    39 ระยอง                                                                ประกาศแล้ว
    40 ราชบุรี                                                                ประกาศแล้ว
    41 ลพบุรี                                                                 รอประกาศ
    42 เลย                                                                     ประกาศแล้ว
    43 ศรีสะเกษ                                             ลิงค์จากสพป.ศก.1 / ประกาศแล้ว
    44 สกลนคร                                                            ประกาศแล้ว
    45 สตูล                                                                   รอประกาศ
    46 สมุทรปราการ                                                   รอประกาศ
    47 สมุทรสงคราม                                                   รอประกาศ
    48 สมุทรสาคร                                                        รอประกาศ
     49 สระแก้ว                                                            ประกาศแล้ว
     50 สระบุรี                                                              ประกาศแล้ว
     51 สุโขทัย                                                              ประกาศแล้ว
     52 สุพรรณบุรี                                                       รอประกาศ
     53 สุราษฎร์ธานี                                                     ประกาศแล้ว
     54 สุรินทร์                                                              รอประกาศ
     55 หนองคาย                                                         ประกาศแล้ว
     56 หนองบัวลำภู                                                    ประกาศแล้ว
     57 อ่างทอง                                                            รอประกาศ
     58 อำนาจเจริญ                                                      ประกาศแล้ว
     59 อุดรธานี                                                            ประกาศแล้ว
     60 อุบลราชธานี                                                    ประกาศแล้ว
     61 สศศ.                                                                 รอประกาศ

 

ใบงาน เรื่อง ข้อดีและข้อจำกัดของอินเตอร์เน็ต


ใบงาน เรื่อง ข้อดีและข้อจำกัดของอินเตอร์เน็ต

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกข้อดีและข้อจำกัด(โทษ)ของอินเตอร์เน็ต ว่ามีอะไรบ้าง
โดยตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

ใบงาน เรื่อง บริการบนอินเตอร์เน็ต


ใบงาน เรื่อง บริการบนอินเตอร์เน็ต

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ว่ามีอะไรบ้าง  โดยตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

ใบงาน เรื่อง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต


ใบงาน เรื่อง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ว่ามีวิธีการใดบ้าง  โดยตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง