จาก..Krutube..สู่ นักเรียน


จาก ที่ครูเต้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม Krutube  ของ สพฐ. จึงได้นำกระบวนการความรู้ดังกล่าว มาขยายผล สู่ ผู้เรียน ได้ผลิตผลงานออกมามากมาย มีอะไรบ้าง ลองดูเองเลยนะครับ

เรื่อง ตองสยาม

การเลี้ยงปลาดุก

การทำกล้วยฉาบ

มะม่วงมูนข้าว  ว๊าวแซบ

ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์

การทอเสื่อ

ครูพอเพียง

ขนมโค (วิ้งว้าว)

ไก่พันธุ์ไข่

 ขนมต้มใบเตย

กล้วยแขก

การทำบั้งไฟ

การตกปลา

การทำไข่เค็ม

  1. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ ฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ปัญหา และนำ ICT สู่ชุมชน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน…ขอบคุณสำหรับการเผยแพร่ผลงานค่ะ

    • ยินดีครับพี่….การสอนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว อาจทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจ เบื่อยหน่าย โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ คงต้องเน้นการปฏิบัติจริง ลงมือทำจริงเป็นหลัก เมื่อได้ชิ้นงานมา ตัวนักเรียน ก็จะเกิดความภูมิใจ และรู้ว่า ตัวนักเรียนเองสามารถทำผลงานได้ดีกว่าที่นักเรียนคิดไว้ซะอีกครับ…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: