คลังเก็บบล็อก

ทำแบบทดสอบด้วย Kahoot “ตื่นเต้น..กว่ากันเยอะ”


This slideshow requires JavaScript.


https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkrutae%2Fvideos%2F10208935193009534%2F&width=500&show_text=false&appId=101994209893123&height=281

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkrutae%2Fvideos%2F10208935106727377%2F&width=500&show_text=false&appId=101994209893123&height=281

โฆษณา