คลังเก็บบล็อก

วิทยากรอบรม DLIT ห้วยผึ้งพิทยา


ครูเทวัญ ภูพานทอง  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ DLIT แก่คณะครูและบุคลากร โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๙

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


dd

โหลดไฟล์งานได้ที่ลิงค์นี้ครับ =>> รายงานDLIT

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-6267768676678179”,
enable_page_level_ads: true
});