คลังเก็บบล็อก

รวมลิงก์ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559


 รวมลิงก์ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

ลำดับที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)     การประกาศผล

    1 กรุงเทพมหานคร                                                   ประกาศแล้ว
    2 กระบี่                                                                     ประกาศแล้ว
    3 กาญจนบุรี                                                             รอประกาศ
    4 กาฬสินธุ์                                                               ประกาศแล้ว
    5 กำแพงเพชร                                                          รอประกาศ
    6 ขอนแก่น                                                               ประกาศแล้ว
    7 จันทบุรี                                                                  รอประกาศ
    8 ฉะเชิงเทรา                                                            รอประกาศ
    9 ชลบุรี                                                                     ประกาศแล้ว
    10 ชัยภูมิ                                                                  ประกาศแล้ว
    11 ชุมพร                                                                   ประกาศแล้ว
    12 ตรัง                                                                      รอประกาศ
    13 ตราด                                                                    ประกาศแล้ว
    14 ตาก                                                                     รอประกาศ
    15 นครนายก                                                             ประกาศแล้ว
    16 นครปฐม                                                              รอประกาศ
    17 นครพนม                                                              ประกาศแล้ว
    18 นครราชสีมา                                                        ประกาศแล้ว
     19 นครศรีธรรมราช                                                ประกาศแล้ว
    20 นครสวรรค์                                                          รอประกาศ
    21 นนทบุรี                                                                รอประกาศ
    22 น่าน                                                                     ประกาศแล้ว
    23 บึงกาฬ                                                                ประกาศแล้ว
    24 บุรีรัมย์                                                                 ประกาศแล้ว
    25 ปทุมธานี                                                              รอประกาศ
    26 ประจวบคีรีขันธ์                                                   ประกาศแล้ว
    27 ปราจีนบุรี                                                            รอประกาศ
    28 ปัตตานี                                                                รอประกาศ
    29 พระนครศรีอยุธยา                                              รอประกาศ
    30 พังงา                                                                  ประกาศแล้ว
    31 พิษณุโลก                                                            ประกาศแล้ว
    32 เพชรบุรี                                                              ประกาศแล้ว
    33 เพชรบูรณ์                                                           ประกาศแล้ว
    34 ภูเก็ต                                                                   ประกาศแล้ว
    35 มหาสารคาม                                                       ประกาศแล้ว
    36 มุกดาหาร                                                           ประกาศแล้ว
    37 ยะลา                                                                   ประกาศแล้ว
    38 ระนอง                                                                 รอประกาศ
    39 ระยอง                                                                ประกาศแล้ว
    40 ราชบุรี                                                                ประกาศแล้ว
    41 ลพบุรี                                                                 รอประกาศ
    42 เลย                                                                     ประกาศแล้ว
    43 ศรีสะเกษ                                             ลิงค์จากสพป.ศก.1 / ประกาศแล้ว
    44 สกลนคร                                                            ประกาศแล้ว
    45 สตูล                                                                   รอประกาศ
    46 สมุทรปราการ                                                   รอประกาศ
    47 สมุทรสงคราม                                                   รอประกาศ
    48 สมุทรสาคร                                                        รอประกาศ
     49 สระแก้ว                                                            ประกาศแล้ว
     50 สระบุรี                                                              ประกาศแล้ว
     51 สุโขทัย                                                              ประกาศแล้ว
     52 สุพรรณบุรี                                                       รอประกาศ
     53 สุราษฎร์ธานี                                                     ประกาศแล้ว
     54 สุรินทร์                                                              รอประกาศ
     55 หนองคาย                                                         ประกาศแล้ว
     56 หนองบัวลำภู                                                    ประกาศแล้ว
     57 อ่างทอง                                                            รอประกาศ
     58 อำนาจเจริญ                                                      ประกาศแล้ว
     59 อุดรธานี                                                            ประกาศแล้ว
     60 อุบลราชธานี                                                    ประกาศแล้ว
     61 สศศ.                                                                 รอประกาศ