คลังเก็บบล็อก

วิทยากรอบรมแนวทางใช้งานสื่อฯ59


ครูเทวัญ  ภูพานทอง ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ แนวทางการใช้สื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 19 เมษายน 2559

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา