คลังเก็บบล็อก

สื่อการสอนจาก Comstruct


สื่อการสอนที่สร้างจากโปรแกรม construct
แบบปฏิสัมพันธ์ลักษณะมัลติมีเดีย

อบรมพัฒนาสื่อแอปพลิเคชั่นฯ59


26-30 เมษายน 2559 ครูเต้ เข้าร่วมอบรมพัฒนาสื่อแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมเจริญ โอเต็ล  จังหวัดอุดรธานี

This slideshow requires JavaScript.