คลังเก็บบล็อก

อบรมพัฒนาสื่อแอปพลิเคชั่นฯ59


26-30 เมษายน 2559 ครูเต้ เข้าร่วมอบรมพัฒนาสื่อแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมเจริญ โอเต็ล  จังหวัดอุดรธานี

This slideshow requires JavaScript.

วิทยากรอบรมแนวทางใช้งานสื่อฯ59


ครูเทวัญ  ภูพานทอง ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ แนวทางการใช้สื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 19 เมษายน 2559

This slideshow requires JavaScript.