คลังเก็บบล็อก

การใช้งาน googleForm ในการทำข้อสอบออนไลน์ (แทรกภาพในตัวเลือกได้)


By…krutae

โฆษณา

การแทรกภาพลงในคำถาม กูเกิ้ลฟอร์ม


การแทรกภาพลงในคำถาม กูเกิ้ลฟอร์ม

ตอนนี้ กูเกิ้ลฟอร์ม ซึ่งเป็น 1 ในบริการของกูเกิ้ลได้พัฒนาให้สามารถเพิ่มปุ่มแทรกภาพ ลงในคำถามแต่ละข้อได้แล้วโดยเมื่อนำเม้าส์เลื่อนไปชี้ที่ประเภทคำถาม จะปรากฎปุ่มแทรกรูปภาพขึ้นมาให้

ggf

รวมทั้งสามารถแทรกลงใน ตัวเลือกแต่ละข้อได้ด้วยครับ โดยเมื่อคลิกลงไปในช่องตัวเลือกที่ 1 ด้านท้ายของช่องตัวเลือก จะมีปุ่มสำหรับแทรกรูปภาพปรากฎขึ้นมาให้ใช้งานครับ
ggf2

ลองไปใช้งานกันดูนะครับ

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2 เรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ต


แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มี 5 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
และกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล  ชั้น ให้ครบถ้วน

> คลิกที่นี่ เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ <<