คลังเก็บบล็อก

ผ่านการคัดเลือก ของ Microsoft


ครูเต้ ได้ผ่านการคัดเลือก 65 คนสุดท้าย เข้านำเสนอผลงานวิชาการในงาน Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2016 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ซึ่งงานนี้ครูเต้ ได้เตรียมผลงาน การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เป็นชิ้นงานในการนำเสนอ  จากรายชื่อที่ผ่าน ผลงานแต่ละท่านล้วนสุดยอด  ขอขอบคุณทางบริษัทไมโครซอฟต์เป็นอย่างสูงที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาครูไทย ในการนำไอซีทีไปใช้ในการเรียนการสอน  ขอขอบคุณครับ