คลังเก็บบล็อก

การประกวดผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ โรงเรียนในฝัน ปี 2559


4-6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ครุเต้ ได้มีโอกาสเข้าร่วม
การประกวดผลงาน/นวัตกรรมที่เป็นเลิศ โรงเรียนในฝัน ปี 2559 
Best Practices Labschool Symposium 2016
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ จังหวัดอุดรธานี
ในประเภทกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เลยเก็บภาพบรรยากาศขณะนำเสนอมาฝากครับ

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

นำเสนอผลงาน ITLA 2016


ครูเทวัญ ภูพานทอง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการโครงการ  Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2016  ในงาน Partner in Learning Thailand Forum 2016  วันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

This slideshow requires JavaScript.