คลังเก็บบล็อก

วิทยากรอบรมแนวทางใช้งานสื่อฯ59


ครูเทวัญ  ภูพานทอง ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ แนวทางการใช้สื่อแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 19 เมษายน 2559

This slideshow requires JavaScript.

วิทยากรอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ครูเทวัญ  ภูพานทอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การนำงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

This slideshow requires JavaScript.

วิทยากรอบรม DLIT ห้วยผึ้งพิทยา


ครูเทวัญ ภูพานทอง  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ DLIT แก่คณะครูและบุคลากร โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖  มีนาคม ๒๕๕๙

This slideshow requires JavaScript.

Best Practice ปีการศึกษา 2558


Image (56)

best

 

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ =>>

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


dd

โหลดไฟล์งานได้ที่ลิงค์นี้ครับ =>> รายงานDLIT

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-6267768676678179”,
enable_page_level_ads: true
});

คู่มือ กูเกิ้ลแอป Google Apps For Education


คู่มือ กูเกิ้ลแอป Google Apps For Education จัดทำโดย ครูเทวัญ  ภูพานทอง

คู่มือ กูเกิ้ลแอป Google Apps GoogleClassroom
classroom

คู่มือ กูเกิ้ลแอป Google Apps การใช้งานGoogleForm

form

คู่มือ กูเกิ้ลแอป Google Apps การใช้งานGoogle+

plus

คู่มือ กูเกิ้ลแอป Google Apps การใช้งานGoogleDrive

drive

คู่มือ กูเกิ้ลแอป Google Apps การใช้งาน Google Formทำข้อสอบ

formsob

คู่มือ กูเกิ้ลแอป Google Apps การใช้งาน Google site

sites