คลังเก็บบล็อก

การใช้งาน googleForm ในการทำข้อสอบออนไลน์ (แทรกภาพในตัวเลือกได้)


By…krutae

โฆษณา

การพิมพ์ด้วยเสียง ค้นหาด้วยเสียง และพิมพ์ข้อความเป็นเสียง