คลังเก็บบล็อก

คู่มือการใช้งาน Kahoot


โฆษณา

ทำแบบทดสอบด้วย Kahoot “ตื่นเต้น..กว่ากันเยอะ”


This slideshow requires JavaScript.


https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkrutae%2Fvideos%2F10208935193009534%2F&width=500&show_text=false&appId=101994209893123&height=281

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkrutae%2Fvideos%2F10208935106727377%2F&width=500&show_text=false&appId=101994209893123&height=281

การนำเกมตอบคำถาม kahoot


การนำเกมตอบคำถาม kahoot มาประกอบการเรียนในห้องเรียน ม.1 ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ น.ส.ตรีญานุช ศรีแพงมน เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เม้าส์ และการตัดสินใจ ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งครับ นักเรียนเรียกร้องให้นำมาใช้อีกในคาบต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

การนำ kahoot มาใช้ประกอบการเรียนการสอน


ครูเต้ ได้นำเกมตอบคำถาม kahoot มาประกอบการเรียนในห้อง ม.1  ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ น.ส.ตรีญานุช ศรีแพงมน เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เม้าส์ และการตัดสินใจ ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งครับ นักเรียนเรียกร้องให้นำมาใช้อีกในคาบต่อไป

This slideshow requires JavaScript.